– Jenis Latihan

Latihan merupakan aspek penting dalam projek ini dan ianya meliputi:

 • Kemahiran pembangunan E-perniagaan. Modul ini akan mencakupi:
  • asas kemahiran perniagaan dan pengurusan
  • membina kecekapan keushawanan
  • khidmat nasihat dana dan kewangan
  • pengeluaran, penjualan dan pemasaran
  • jaringan kerja dan perkongsian maklumat
 • Kemahiran Internet. Peserta akan dilatih berkaitan:
  • kemahiran asas Internet
  • menggunakan Internet untuk pendidikan, maklumat dan perdagangan
  • membina lawan sesawang


Advertisements
%d bloggers like this: