– Rakan Kerjasama

Projek ini adalah kerjasama diantara .my DOMAIN REGISTRY beberapa pihak seperti:

  • Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu (YPKT)- Unit Ibu Tunggal, Bahagian Pembangunan Komuniti – bagi mendapatkan para peserta latihan program
  • Pusat ICT – Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu dengan kerjasama daripada  MOSTI – menyediakan Pusat Teknologi Maklumat  untuk menjalankan bengkel Jendela IKS.
  • Pusat Kajian E-Komuniti (CoE BDD) , Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

                          

Advertisements
%d bloggers like this: